Politieke godsdienstigheid

Waar in den lande het toch aardig van elkaar gescheiden is, is op Urk het nog flink terug te vinden, religie in de politiek. Hoe in ons buurland, Frankrijk de revoluties er voor gezorgd hebben dat er wel een hele strenge scheiding tussen kerk en staat is, is het in Nederland nog redelijk te doen. Op welke manier je dat leest, mag je zelf weten, maar weet daarbij dat onze trouwe Urker PVV stemmers er voor gezorgd hebben dat Het Woord van God niet meer aanwezig is in de Tweede Kamer.

Maar om het lekker lokaal te houden zien we een felle discussie over wie er nou gelekt heeft bij het Berechja-gedoe en wordt PvM als een of andere demi-god door voornamelijk de SGP en HvU flink de hemel ingeprezen. En er ontstaan discussies. Het lijken soms wel discussies die zich op exegetisch niveau bevinden. Elke letter die in de pers genoemd is wordt beschouwd als een waarheid op zichzelf. En ook dat ene rapport ‘nummer II’(waar is de rest?) waarin staat dat de schuld van het lekken bij het CDA of bij Hakvoort/Woord ligt. Volgens SGP’er Jan Willem Bakker wordt dit namelijk duidelijk vanuit ‘een mist die om de groep die niet meegewerkt heeft hangt’. Daaruit moet het wel voortkomen, immers ze hebben niet meegewerkt en het lek is niet gevonden? Ze lezen daarmee het rapport net als dat ze Openbaringen lezen. Deels letterlijk (want de Heer komt toch terug!) en deels figuurlijk, want ja een zeven-koppige draak, dat is toch niet zo? Laten we het maar niet over koppig zijn hebben (om maar de startpagina van de gemiddelde SGP’er te laten zien).

Hoffmann had naast zijn rapport ook nog een leeswijzer mee moeten sturen. Soort theologisch commentaar,een verklaring over de interpretatie van het stuk. Misschien een politicologisch gronddocument? Iets van de redevoeringen van Aristoteles of in ieder geval niet de redenering van: er is iets onduidelijk, dus daar moet het wel zijn, want niemand heeft gelogen. Dat is namelijk hetzelfde als: God bestaat, omdat het in de bijbel staat, en hij heeft het geschreven. Hoezeer het ook waar voor je mag zijn, het is geen juiste reden om te gebruiken in een discussie. En al helemaal niet om je standpunt kracht mee bij te zetten.

Deze drogredenen zijn dusdanig aanwezig in de Urker politiek dat het soms gewoonweg vermoeiend is om naar de luisteren. Inhoudelijk wordt er vaak niet meer dan een ‘wij hebben het gevoel’ gezegd. Het relaas van de SGP een paar weken gelden over de grondslag van ‘Het Woord’ is daarbij enorm hypocriet. Ze kunnen niet eens binnen hun eigen partij naar consensus zoeken, maar ze verstoten degen die niet in recht in Hun aanschijn zijn. En een vorm van verzoening is net zo vergaan als de verzoening van Judas Iskariot. Nee, de SGP verwacht dat Hakvoort en Woord als de verloren zoon zich opnieuw in de vadersarmen storten. Om vergeving vragen.

En aan het einde van de vergadering vragen om vergeving van de schulden van anderen en de Heer danken voor Zijn aanwezigheid. Als Hij ergens die avond niet was, was het wel in de vergadering van het Sanhedrin. Ze waren namelijk niet in Zijn naam vergaderd, maar in de naam van de afgunst, verachting, woede en moord. Geen fysieke, maar het politieke en sociale doden van de ander. Of is de burgemeester toch een incarnatie, een demi-god?

-pj

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s