Ruimte (5) – Een noodzaak

Kort samengevat: Ruimte is een basisbehoefte om de mens niet achteruit te laten gaan. Een mens is geen ding, ook met hem en de ruimte die hij betrekt moet zorgvuldig omgegaan worden.

Ruimte kan zo ingericht worden om je goed te laten voelen. Maar ruimte is ook één van de basisbehoeftes. Je hebt een dak boven je hoofd nodig. Hier komt een eigenschap van ruimte die niet af te leiden is uit de vormgeving, maar uit de gedachte.

Er zijn genoeg mensen die geen ruimte hebben. Dan heb ik het niet alleen over dak- en thuislozen, maar ook over asielzoekers. Het is nodig dat deze mensen onderdak krijgen, ook al zijn ze niet welkom of is het hun eigen schuld. Dat is geen pleidooi voor betere huisvesting, maar een pleidooi voor medemenselijkheid. Het gaat er namelijk om dat mensen zich op een plek moeten voelen. Daarvoor hebben ze ruimte nodig. En niet ‘een’ ruimte, maar echt ruimte om zichzelf in te begeven. Waar ze hun dagelijkse dingen kunnen doen en zichzelf kunnen zijn. Geen op elkaar gepropte bedden dus.

Want geen fysieke ruimte hebben betekent ook dat je geen ruimte krijgt in je hoofd. Hier kom ik later wat uitgebreider op terug. De combinatie van de twee kan zorgen voor een deprimerende en wereldvreemde persoon.

Een asielzoeker of dakloze moet niet heen en weer getrokken worden door instanties om dan daar en dan daar te wonen. Een tent? Dat is geen ruimte maar een verijdelde rugtas. Het gaat er om dat een vaste plek veel beter is voor het individu. Een mens is geen ding die je kunt bewegen wanneer het een instantie uitkomt. Geef iedereen, autochtoon en allochtoon, een ruimte.

Persoonlijke ruimte, deel zes.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s