Friese Oorlog op Urk

Als je school naar de vernieling gaat, heb je niet alleen een financieel probleem. Het gaat dan ook over de houding van je personeel tegenover je leerlingen en andersom. Wacht tot een jongeman met drie wapens je klaslokaal komt verven, dan is het tijd om iets te doen.

Hoe de docent zich tegenover een leerling verhoudt is misschien wel het belangrijkst. Hier leren namelijk de leerlingen meer van dan andersom. Een docent die zich op het niveau gedraagt van een 16 tot 20-jarige is geen docent te noemen. Laat staan dat hij lacht om pesterijen of vervolgens afwezig is bij het gesprek met de leerlingen die er op volgt.*kuch* Het gaat er om dat je je professioneel opstelt. Je moet daar natuurlijk wel een professional voor zijn. En daar loopt het mis. Al heb je tien, twintig, dertig jaar ervaring aan boord van een schip, je bent geen docent. Al heb je 30 jaar ervaring als docent, je weet nog steeds niet hoe het werkt op zee. Zo help je niet mee bij de ontwikkeling van moralistisch verantwoord gedrag.

Als je het hebt over hoe de leerling zichzelf tegenover de docent ziet, ik weet het niet. Misschien dat er op die Berechja Friese Poort wel heel goed met de docenten omgegaan wordt. Spreken ze Nederlands en letten ze goed op taalfouten. Of misschien ook wel niet.

Onder de leerlingen zelf zal het wel goed zitten. Al die karaktervorming die ze de afgelopen jaren hebben gehad op het Berechja en nu krijgen op het ROC Friesche Poort, daar is vast niets op aan te merken. Het overdadig alcohol drinken of het drugsgebruik zal ook geen invloed hebben. /sarcasme

Als het Berechja haar ‘wat wij geloven‘ is gegrond op het ‘onfeilbaar Woord en het Goddelijk gezag’ dan wordt het tijd dat ze zich eens bezinnen. Ga werken aan de kwaliteit van je onderwijs door eens al je docenten de zak te geven en kijken of je ze nog eens zou aannemen. Het liefst met een sollicitatiecommissie van buiten Urk. En werk daarna eens aan hoe de leerlingen met elkaar omgaan. Voorkom pestgevallen en maak een veilige omgeving. Jullie leiden toch professionals op? Al vallen die diploma’s niet zo serieus te nemen.

We weten allemaal dat Berechja en ook Friese Poort sterk aan het imago werken. Maar een groot deel van dat imago zou opgeschoond kunnen worden door docenten te ontslaan en leerlingen beter bekend te maken met degelijkheid. Oh, en doe het voordat de diploma’s ongeldig verklaard worden omdat a. de docenten niet allemaal even competent zijn en b. de toetsing niet altijd verloopt volgens de regels en c. studenten moeten vaak dingen overdoen omdat de docenten fouten maken. > Hebben de vogeltjes verteld

Is zo’n excessief geval toch nog van nut. Komt u maar onderwijsinspectie.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s