Verurkerend Urk

Urk begint steeds meer op zichzelf te lijken. Vooroordelen die we nooit bevestigd hadden willen zien, worden bevestigd. Volgens de christenbroeders op http://ons.urker.land/ komt dit door beroepsgelovigen en amateurgelovigen. (het lezen waard)

Allereerst wil ik die term overboord gooien, want de zogenaamde ‘beroepsgelovigen’ zijn eigenlijk gewoon ‘amateurpolitici’ die zich verschuilen achter de moraal van ‘Het Woord’. Het is niet zozeer dat zij gelovigen zijn, maar meer dat zij het gelovige element inzetten als middel om aan de macht te komen. En dat is prima, de SGP doet haar theocratische grondslag op Urk zeker eer aan. Maar dat betekent niet dat deze bepalende en sterke normatieve visie op de samenleving een eerlijke visie is.

Want onze beroepsgelovigen amateurpolitici laten zich dusdanig door een visie leiden dat ze er niet meer zijn voor iedereen. Natuurlijk hebben er veel mensen op de behoudende politici gestemd, maar dat betekent niet dat zij moeten bepalen wat het handelen van iemand is die niet op ze stemt. En daar zit hem de kneep. De SGP denkt dat hun geloofsnormen voor iedereen moeten gelden wanneer hun religieuze achtergrond door een bepaalde groep gewaardeerd wordt.

Deze tamelijk onrealistische blik op de wereld Urk kan als gevolg hebben dat er onenigheid ontstaat onder de bevolking of in de raad. Dat mag, het is democratie. Maar dit kan ook zorgen voor een sterker front tegen die onenigheid. En dit front neemt inderdaad weer plaats in de gereformeerde hoek.

Hiermee Verurkerd Urk dus. Sliedrecht wil niet verder Verurkeren, maar wij doen dat wel. Wij bevestigen het vooroordeel wat op ons ligt. Horecabeleid? Wat doen we naast een APV en Stichting Waypoint (breek me de bek niet open) aan drugs- en alcoholmisbruik? Ons verder terugtrekken in de over onszelf uitgeroepen vooroordelen worden straks alleen maar bevestigd.

Om terug te komen op onze amateurgelovige van Ons Urkerland. Hij praat alsof hij theoloog, socioloog en politicoloog is. Hij zegt: ‘Want beroepsgelovigen hebben namelijk lak aan democratie, humanisme en liberalisme’ – Hij heeft gelijk maar om de verkeerde redenen. De ‘beroepsgelovige’ werkt namelijk vanuit deze velden met een bepaalde morele/ethische basis. Een democratie kan niet gerealiseerd worden zonder een duidelijke visie, het humanisme kan niet zonder een duidelijk mensbeeld en het liberalisme kan niet zonder het beperken van (eigen) vrijheden. Waar we dus van kunnen spreken is misbruik van gevoelselement van religie als middel om je wereldbeeld te forceren op degene die daar niet mee te maken willen hebben – als je dat bekijkt vanuit een ander perspectief dan de ‘misbruiker’, sympathisanten of iemand met een objectieve benadering. Welkom in een democratie.


De vrolijke noot. Door het achterblijven van Urk in de individualisering en secularisering die zich de afgelopen tientallen jaren heeft voortgezet, hebben we nu voordeel. Zo zijn we nu rolmodel voor wat de overheid verstaat onder ‘participatiesamenleving’. Hoezeer we dus ook kunnen klagen over hoe slecht het allemaal is. Is de medemenselijkheid op dit gebied niet ver te vinden. En dat ligt allemaal aan onze houding tegenover de medemens.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s