Ben ik meer waard dan een vluchteling?

Ik begin me nadrukkelijk te storen aan mensen die zichzelf gelovig noemen maar zich niet bekommeren om de ellende van de vluchtelingen. Het heeft geen zin om de problematiek en ellende breed uit te meten, want dat weten we (stiekem) allemaal wel.

Jezelf christen noemen, daartoe heb je alle recht ongeacht wat je gelooft, maar vanuit mezelf zie ik toch wel een bepaalde grondhouding die nodig is tegenover de mens die minder dan je is. Al noem ik mezelf geen christen, mijn ethiek en moraal is wel degelijk gebaseerd op de die van het christelijke denken. Daarin wordt naar mijn mening geleerd dat je je moet bekommeren om degene die zwakker is.

Maar niet alleen het bekommeren, ook het betrokken zijn bij degene die kwetsbaar zijn. Iemand laten leven -of sterven- in zijn ellende is hetzelfde zijn als de priester en de leviet die de mens aan de kant van de weg lieten liggen. Het is het opzettelijk negeren van de ander zijn behoefte aan zorg. Al die zorg en aandacht is ook te lezen als: waardigheid, menselijkheid en kwetsbaarheid. Want de mens die aan de deur klopt is degene die kwetsbaar is. Hij stelt zich open om geholpen te worden, hij vraagt om hulp.

Deze dagen wijzen we diegene de nacht in, omdat we vinden dat we het zelf niet aankunnen. Het systeem is belangrijker geworden: we moeten onze banen houden, er is niet onbeperkt eten, niet onbeperkt geld. Er komt meer criminaliteit, ze brengen een andere cultuur mee waardoor onze verloren gaat. – Het zijn legitieme argumenten en zeker in relatie tot het goed laten ontwikkelen en in stand houden van je samenleving. Maar wat we vergeten is dat het een dynamisch proces is. Verandering heeft de afgelopen eeuwen altijd plaatsgevonden. Vanaf de VoC tijd en zelfs daarvoor tot aan nu. Volkeren gaan de hele wereld over, daardoor is de wereld zelfs bevolkt en ontwikkeld.

Open staan

Verandering is iets wat gewoon is. Als we kijken naar de ontwikkeling van internet en de media, dan hebben we in 30 jaar een onomkeerbare ontwikkeling meegemaakt. Communicatie gaat sneller dus ook de ontwikkeling en de contrasten. We zijn zo ver ontwikkeld dat we niet meer in staat zijn open te staan voor degene die anders denkt en leeft. We willen wel de politieke structuren (democratie anyone?) opleggen, maar als we zorg moeten dragen dan steken we opeens onze handen in de zakken. We staan niet meer open om te helpen.

Ja, ‘we kunnen helpen op de plek waar ze wonen’. Iets wat veel meer geld kost en zichzelf niet terugverdient. Maar dan is het in ieder geval niet in ‘ons’ land. Maar het land waarin we leven is niet ‘ons land’. Het is wel het stuk grond dat we gebruiken en we zijn inderdaad het volk dat het land door verkiezingen zelf regeert, maar dat maakt het nog niet ons bezit. Vanuit het christelijke oogpunt moet ik zeggen dat je de gratie Gods hebt om te leven en je daarvoor dankbaar moet zijn en je in moet zetten voor je ‘naaste’. Die naaste is elke persoon in de wereld, ongeacht cultuur, geloof of (dat ik dit moet zeggen..) kleur.

Vanuit mezelf zeg ik dat de wereld niet van mij is en zeker niet van één volk, natie, tijd of orde. Het is van iedereen. En ook al ben ik hier geboren (bij toeval of door goddelijke geleiding) betekent het niet dat ik meer recht heb op voorzieningen dan iemand anders. Het ontkennen van dezelfde waarde in en van een ander persoon, puur omdat hij ‘anders’ is, is een morele doodzonde. Waarom? Omdat ik dan doe alsof iemand niet bestaat, alsof hij dood is. Net als de priester en de leviet deden. En al zou diegene niet letterlijk sterven, zou hij wel sociaal sterven omdat ik hem niet de mogelijkheid bied om hetzelfde als mij te hebben. Dat is geen egoïsme, dat is jezelf meer mens-waardig vinden dan je naaste.

One thought on “Ben ik meer waard dan een vluchteling?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s