Wilders de Gezalfde – oeps.

Beste meneer Koops,

Ruim een week geleden stond er een artikel in het Reformatorisch Dagblad over plaatselijke raadsleden die zich uitspraken over asielzoekers. Een van de geïnterviewden was u, meneer Koops uit Spakenburg. Uw partij noemt zich de ‘Spakenburgse Vrijheidspartij’. In uw relaas over de vluchtelingen haalt u onder andere G. Wilders aan, maar u doet veel meer.

U rukt met een eenvoudige zin 4000 jaar aan waardevolle verhalen volledig uit zijn verband:

‘Ik zie Wilders als een profeet Elia. Die waarschuwde op de berg Karmel tegen afgoderij.’

Meneer Koops ik wil u aan de hand van deze zin  een militant christen noemen. Ik wil het woord christenextremist niet in de mond nemen, maar doe het toch omdat het beter klinkt. U christenextremist zegt namelijk dat Wilders als een profeet van deze tijd is. Wilders is als een mens gezalfd door God. Niet direct door God, maar gezalfd door het verhaal van Elia. U weet wel, dat stuk waar alle Baälpriesters  afgeslacht worden. Een massale daad van religieuze terreur vond plaats op die berg. En onder de leiding van wie? Elia. Elia gaf opdracht de Baälpriesters te vermoorden. ‘

Daarop gaf Elia het bevel: ‘Grijp de profeten van Baäl; laat niemand van hen ontkomen.’ Zij grepen hen en Elia liet ze naar de beek Kison brengen. Daar liet hij ze afslachten.’ 1 koningen 18 vs 40

Omdat zo’n actie in de bijbel geschreven staat, en de Bijbel het woord van God is, is het verantwoord. Of is dat te kort door de bocht? Ja. En al is het hiervoor genoemde niet waar volgens u (en mij) dan maakt het nog niets uit want het is gruwelijk genoeg. En het is daarmee onbehoorlijk dat u deze tekst gebruikt om de uitspraken van een politiek figuur te verantwoorden.

Ten eerste is het niet behoorlijk om politieke figuren te vergelijken met bijbelse figuren. Zo wel, wie is de volgende? Obama is Jezus? Wan zoiets zeggen is spreken voor God, immers: wie bent u om een gezalfde te bepalen? Ik denk dat de kruik zal breken als u het probeert.

Ten tweede is het gedrag dat Elia vertoont een directe link naar Wilders. Je kunt toch niet het gedrag en de persoon loskoppelen? Daardoor doet u twee dingen: zo zet u Wilders’ acties neer als de opdracht van God én impliceert hij iets dat Wilders doet of kan gaan doen, betekende: (sociale)massamoord om wille van (verschil in) godsdienstigheid.

En al die dingen die er na komen, over dat dominees zich niet durven uitspreken en dat moslims in de lijn van Mohammed handelen. Mijn God, meneer Koops. Uw onsamenhangend geheel aan loze woorden afsluiten met ‘Denk daar maar eens over na’ is in zijn geheel geen argument. Het is totaal niet onderbouwd en u had beter niets kunnen zeggen. Deze manier van spreken is het redeneren volgens lijn van: geen seks voor het huwelijk want dat is zondig – in plaats van: geen seks voor het huwelijk want dan ben je sociaal tegenover je familie verantwoord om te trouwen omdat het een schande is als je het niet zou doen, en als je dan de rest van je leven ongelukkig bij elkaar moet blijven is het zonde van je leven en word je niet de mens zoals God het graag gezien had. – Met dit laatste kunnen we in ieder geval redelijk in debat in plaats van ouwehoeren over vage en brede concepten als ‘grondwet’ en ‘opdracht van Mohammed’. Als u argumenten heeft die vanuit een geloofsovertuiging komen, neem dan ook de moeite deze te verwoorden tot redelijke argumenten, herzie anders uw standpunt.

‘Veel dominees zijn te bang. Ze durven zich niet tegen het mohammedanisme uit te spreken. Demonstranten die een asielopvang belagen, handelen tegen onze Grondwet. Moslims die in asielzoekerscentra christenen lastigvallen, handelen in lijn met de opdracht van Mohammed. Denk daar maar eens over na.’ – RD.nl

Meneer Koops. Elke seculiere persoon die iemand anders zou benoemen als: persoon door het hoogste gezag gekozen met de rechtvaardiging voor massamoord- zou voor gek verklaard worden. -Breivik- Dus doe niet zo zielig als iemand anders jou vergelijkt met een haatzaaier en neem het zoals Jezus het zou doen.

Als laatste wil ik u nog zeggen dat ik in uw christenextremisme een antisemitische houding zie, alleen is het semitische vervangen voor het mohammedaanse. Ik denk dat het best zielig zou zijn als uw antimohammedaanse houding onderdeel is van uw geloofsovertuiging. Dat is haat meneer Koops. Geen liefde.

Met vriendelijke groet,

Pieter Jan Bos

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s